Ylä-Tihtarin tila on Oittilan kylän kantatila, joka on ollut perustamisvuodestaan 1561 asti saman suvun hallussa  ja sen isäntänä jo viidennessätoista sukupolvessa toimii nykyään Samuel Uusitalo.

Tila sijaitsee peltoaukeiden ympäröimänä Päijänteen rantamaisemissa keskeisellä paikalla Oittilan kylällä.

Ylä-Tihtarin rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta. Pihapiiri koostuu useista rakennuksista, joihin kuuluvat päärakennus vuodelta 1867, riviaitta, kaksikerroksinen kaiteellinen aitta, kaksi otsallista yksinäisaittaa joista ainakin toinen voidaan varmuudella sijoittaa 1700-luvulle, viljamakasiini, varastoaitta, paja, riihi, navetta ja entinen talli. Pihapiirin uudempaa rakennuskantaa edustaa väentupatyyppinen piharakennus sekä saunarakennus.

Pihapiiri onkin suojelukohde, jonka aittoihin kerätty kotimuseo tarjoaa kouriintuntuvan kosketuksen eilispäivän arkeen. Hirsiseinien suojissa on esillä edustava talonpoikaisesineiden kokoelma, johon on mahdollisuus tutustua tilauksesta.

 

 
Dataseed Oy